Veel interventies blijken achteraf niet effectief.

Waarom werkt de JOGG-aanpak wel?

Uit onderzoek blijkt dat veel interventies niet werken omdat ze plaatsgebonden zijn, kort duren en niet in samenhang worden uitgevoerd. Het bijzondere aan de JOGG­aanpak is dat publieke en private partijen zowel op landelijk niveau als in de gemeente samenwerken. Samen vormen zij de omgeving waarin jongeren opgroeien. Initiatieven worden daardoor breed uitgevoerd, zijn zowel aantrekkelijk als nuttig en worden jaren voortgezet. Een gemeente betrekt in haar aanpak alle aspecten die bijdragen aan het voorkomen van overgewicht en obesitas: educatie, werken, wonen, sociale omgeving, fysieke activiteit, veiligheid van de woon/speelomgeving, gezondheidszorg, sportaanbod en levensmiddelenaanbod. Daarbinnen wordt gezonder eten en meer bewegen gemakkelijker en leuker gemaakt.