Wij zijn Job van Duijn en Leonard van Utrecht, jullie buurtsportcoaches.
Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de inwoners van Noordwijk meer en beter gaan bewegen.
Dit proberen we door voor allerlei doelgroepen leuke en motiverende sport-, beweeg, en spelactiviteiten te organiseren.
Kijk op onze agenda wanneer wij wat voor wie organiseren in Noordwijk.

Je bent GOED BEZIG als je elke dag minimaal een uur beweegt....

Met sportieve groet,

Job en Leonard